Автомеханічне відділення

 

Автомеханічне (до 2011 року автомобільне) відділення функціонує з 1966 року. Від початку створення і до сьогодення воно було і залишається візитною карткою Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету".

  


АВТОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

 • 274 Автомобільний транспорт
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

  Циклова комісія автотехнічних дисциплін.


  Циклова комісія загально-технічних дисциплін та електромеханіки.


 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ" 


КВАЛІФІКАЦІЯ: МЕХАНІК

Сьогодні Україна – могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. 

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ З ДИСЦИПЛІН:

 • Технічна механіка,
 • Автомобілі,
 • Інженерна графіка.  
 • Фізика, Креслення,
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання,
 • Електротехніка та електроніка,
 • Обчислювальна техніка,
 • Вища математика,
 • Технологія конструкційних матеріалів.

НЕОБХІДНА СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ ДИСЦИПЛІН:

 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Основи технології ремонту
 • Автомобільні перевезення
 • Правила безпеки дорожнього руху
 • Організація та планування підприємств
 • Автомобільні двигуни
 • Теорія та конструкція автомобілів
 • Будова, технічна експлуатація та ремонт автомобілів іноземного виробництва

ЗА ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТ ПРОХОДИТЬ НАСТУПНІ ПРАКТИКИ:

 • Навчальна слюсарна практика;
 • Навчальна верстатна практика;
 • Навчальна демонтажно-монтажна практика;
 • Навчальна практика по ТО і ремонту;
 • Виробнича технологічна практика;
 • Переддипломна практика 

У процесі навчання студенти проходять практику на підприємствах автомобільного транспорту, станціях технічного обслуговування, опановують навики роботи на сучасному технологічному та діагностичному обладнанні.

  

  

Майбутні фахівці мають можливість отримати навики керування автомобілем і одержати посвідчення водія категорії «В», «С», робітничу професію слюсаря з ремонту автомобілів, робітничі професії автокранівника та газоелектрозварювальника.


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники коледжу, підготовлені згідно навчального плану (галузь знань 27 «Транспорт»), можуть займати посади нижчої ланки керівного персоналу у підприємствах різної форми власності, які здійснюють діяльність за напрямками:

 • оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
 • виробництво автомобілів;
 • виробництво автомобільного транспорту;
 • капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
 • виробництво устаткування для автомобілів.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України і може займати первинні посади: механік, механік з ремонту транспорту, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік виробництва, механік автомобільної колони (гаража).

Це одна з важливих професій, тому що, якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з "розумними" руками. Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних автомобілів, ускладнення виробництва автомобілебудування і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ"


КВАЛІФІКАЦІЯ: ЕЛЕКТРОМЕХАНІК

Сучасний автомобіль з комп’ютерними електронними системами керування  потребує особливої уваги. Виникла потреба  в спеціалістах, які досконало володіють не тільки теоретичними знаннями, але й мають достатні практичні навики, що дозволяють за допомогою діагностичних електронних програм, контрольно-вимірювальних приладів налагодити або відремонтувати електрообладнання автомобілів.

Електромеханіки встановлюють, налагоджують і перевіряють електроустаткування та обладнання автомобілів і тракторів. Вони вибирають матеріали, усувають несправності і пошкодження, проводять роботи, спрямовані на обслуговування і утримання в належному стані електроустаткування та систем управління автомобілем та трактором.


В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ З ДИСЦИПЛІН:

 • Основи технічної механіки,
 • Електроматеріалознавство,
 • Основи вищої математики,
 • Стандартизація,
 • Інженерна графіка,
 • Метрологія та вимірювальна техніка,
 • Фізика,
 • Інформатика та комп’ютерна техніка,
 • Схемотехніка,
 • Мікропроцесорна техніка.

НЕОБХІДНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ ДИСЦИПЛІН:

 • Будова та експлуатація автомобілів і тракторів,
 • Електроустаткування автомобілів і тракторів,
 • Теоретичні основи електротехніки,
 • Електричні машини та основи електроприводу,
 • Основи електроніки та мікроелектроніки,
 • Двигуни автомобілів і тракторів,
 • Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів,
 • Електронні та мікропроцесорні системи автотранспортних засобів. 

  


Особлива увага звертається на практичну підготовку студентів,  оскільки це головна складова конкурентоспроможності  фахівця на ринку праці.

ЗА ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ НАСТУПНІ ПРАКТИКИ:

 • Навчальна слюсарна практика,
 • Навчальна механічна практика,
 • Навчальна електромонтажна практика,
 • Навчальна практика використання комп’ютерної та мікропроцесорної техніки,
 • Навчальна практика на засобах вимірювальної техніки,
 • Навчальна практика з отримання робітничої професії,
 • Технологічна практика на виробництві,
 • Переддипломна практика

ПРАКТИКА – це частина професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця-професіонала, оскільки досить часто база практики стає першим місцем роботи нашого майбутнього випускника.

Виробнича практика студентів є обов’язковою складовою змісту освіти, входить до практичного циклу навчального плану підготовки молодшого спеціаліста-електромеханіка і є вкрай важливою для підготовки майбутніх фахівців до реальної практичної роботи ознайомлення безпосередньо на підприємстві з сучасним виробничим процесом та оволодіння професійним досвідом  роботи на СТО та сервісних центрах.

Саме тому пріоритетним напрямом роботи є налагодження зв’язків з підприємствами-базами практики, які  є відомими на ринку транспортних послуг та надали б студентам упевненості у правильності обраного фаху та престижу майбутньої професії. Зокрема, цього року для проходження студентами спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» були налагодженні домовленості про співпрацю із такими відомим сервісними центрами як ПВКФ «В.С.К.» офіційний дилер RENAULT, ТзОВ «Авто-Престиж Захід», Toyota центр «Класик Авто», ТОВ «Алекс-ІФ» офіційний дилер Volkswagen, що використовують новітні технології, оснащені сучасним технологічним обладнанням та інструментом.


ПВКФ «В.С.К.» офіційний дилер RENAULT в м. Івано-Франківську

     


ТзОВ «Авто-Престиж Захід» в м. Івано-Франківську

    


Toyota центр «Класик Авто» в м. Івано-Франківську

    


Офіційний дилер Volkswagen в м. Івано-Франківську

    


В процесі навчання студенти мають можливість отримати  посвідчення водія категорії «В» і «С», слюсаря – електрика, а також можуть здобути робітничу професію електро-газозварювальника та автокранівника.


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Перед випускниками відкривається широке коло можливостей з використанням набутої професії

в галузі економічної діяльності:

 • торгівля автомобілями та мотоциклами їх технічне обслуговування та ремонт;
 • оптова та роздрібнена торгівля деталями та приладами;
 • посередництво в торгівлі автомобілями, деталями та приладами;

в галузі "Електротехніка та електроніка":

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з налагоджування електроустаткування автомобілів;
 • електромеханік дільниці;
 • технік - технолог.

Професія електромеханіка в галузі обслуговування та ремонту електроустаткування автомобілів та тракторів набирає масштабного попиту у  зв’язку з тим, що всі сучасні автомобілі і трактори, обладнані надзвичайно складними системами та пристроями управління, вимагають фахового обслуговування та ремонту.

JoomShaper