Юридичне відділення

 

Якщо ви «заблукали» в пошуках свого покликання, зверніть увагу, якою потрібною і популярною залишається в усі часи професія юриста. На сьогодні в Україні втілюються в життя демократичні і правові засади, зафіксовані в Конституції, інших законодавчих актах, відбувається реформування правової системи, тому  наша професійна майстерність  повинна бути спрямована на реалізацію найдемократичнішого принципу громадянського суспільства «Держава-для людей».

У 1995 році в Івано-Франківському автотранспортному технікумі свою діяльність розпочало юридичне відділення, де сьогодні навчаються студенти за спеціальністю «Право». Перший випуск фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відбувся у 1999 році.


  

  


Необхідність створення юридичного відділення зумовлена потребою у кваліфікованих фахівцях правової сфери в нашому регіоні, зокрема юрисконсультів для підприємств малого та середнього бізнесу, середньої ланки судових працівників та відповідних державних установ, органів місцевого самоврядування.

Юрист - спеціаліст з тлумачення і застосування норм права, забезпечення законності в діяльності державних органів, підприємств, установ, посадових осіб і громадян, розкриття та встановлення фактів правопорушень, визначення міри відповідальності і покарання винних, надання населенню правової допомоги.

Юридичне відділення здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра  з права, який може працювати в органах юстиції, судах, органах реєстрації актів цивільного стану та внутрішніх справ, апараті державної влади та органах місцевого самоврядування, юридичної кадрової служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності й видів господарювання, у сфері захисту прав та законних інтересів громадян.


   Циклова комісія юридичних і суспільних дисциплін.


Особлива потреба в юридичному супроводі відчувається у залузі туризму, який сьогодні визначають як «феномен ХХІ ст.», невід’ємну складову більшості людей, один із провідних напрямів соціально-економічної діяльності, зокрема Західного регіону. Зелений туризм в Україні повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного й повноцінного відпочинку та оздоровлення. Забезпечувати належну віддачу цього потужного потенціалу, використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення людей можна лише за умови чіткої організації цієї галузі, упровадження ефективних механізмів державного регулювання та залучення досвідчених і кваліфікованих юристів.

Однією з проблем на Прикарпатті є питання землекористування, функціонування приватних садиб, яким необхідно надавати кваліфіковані юридичні консультації (район функціонування гірськолижного комплексу «Буковель»).

Для забезпечення якісної підготовки фахівців створені, постійно доповнюються і оновлюються комплекси методичного забезпечення з усіх дисциплін як навчального плану, так і  всіх видів практики (відповідно до змін чинного законодавства).

З метою максимального наближення практичної підготовки до реальних умов ринкової економіки  в коледжі створений навчальний центр практичної підготовки, де свої теоретичні  знання студенти доповнюють практичними навичками на робочому місці юриста.

Вивчення освітніх запитів з урахуванням суспільно-політичних та економічних перетворень підтверджує, що попит на фахівців права з вузькою спеціалізацією в області господарського, трудового права з відповідною економічною підготовкою зараз зріс.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ПРАВО"

Ліцензований обсяг прийому на навчання за спеціальністю «Право» здійснюється  на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти. Термін навчання 3 роки 10 місяців. Форма навчання – денна та заочна. Підготовку здійснюють 9 педагогічних працівників, з них 8 – штатних. Науковий  ступінь кандидата має 1 викладач, 4 – вищу кваліфікаційну категорію, 4 – першу категорію.

Нові соціально-економічні відносини, які створюються в державі, висувають нові вимоги до освіти та науки, до кожного навчального та наукового закладу. Сьогодні в країні на всіх рівнях професійної освіти йде процес переосмислення понять людських ресурсів, ступеня компетентності працівника, його готовності до праці в сучасних умовах. Відомо, що наш коледж має високий рейтинг у підготовці студентів за спеціальністю «Право». Таке визнання навчального закладу цілком закономірне, адже в ньому впроваджується нова концепція юридичної освіти, яка передбачає реалізацію спеціальної програми практичного навчання. Це надає можливість настільки гармонійно поєднувати навчання з практикою, що випускники відчувають себе достатньо підготовленими до обраної професії. В основі функціонування юридичного відділення коледжу покладено принципи, спрямовані на усунення розриву між рівнем навчання і рівнем освіченості студента.

Викладачі спільно із студентами  працюють над проблемами в галузях конституційного, трудового, кримінального, цивільного і сімейного права. Результати досліджень відображені в наукових доповідях та курсових роботах студентів.

Навчально-методична база відділення відповідає вимогам  навчального плану. До неї входять 8 спеціалізованих за фаховими  дисциплінами кабінетів, лекційна зала на 90 місць та навчальний центр із практичної підготовки. Відділення повністю забезпечене підручниками  та посібниками із спеціальних дисциплін, додатковою літературою, фаховими періодичними виданнями та сучасними інформаційними технологіями.

Реалізуючи сучасну освітню програму, впроваджуючи систему ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності «Право», юридичне відділення коледжу співпрацює з Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника, Івано-Франківським юридичним інститутом Одеської юридичної академії. Близько 75 відсотків випускників продовжують навчання у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації для здобуття вищої освіти  за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр».

З 1999 до 2020 рр. юридичне відділення дало путівку в життя більше 1000 молодшим спеціалістам.

На різних етапах становлення юридичного відділення, зміцнення матеріальної бази завідувачами відділення були Дребот Світлана Дмитрівна (нині заступник директора), Мельничук Ірина Михайлівна, Гуцуляк Василь Іванович, Купчак Наталія Михайлівна, Глинчак Людмила Михайлівна, Калинюк Михайло Михайлович, який одночасно працював юрисконсультом коледжу. Нині відділення очолює Багровецька Ірина Василівна.

До викладання юридичних дисциплін запрошувалися провідні юристи району, а саме: Гураш Михайло Васильович, голова районного суду, Безбородько Віра Андріївна, суддя Надвірнянського районного суду, Гандзюк Володимир Павлович, суддя Івано-Франківського апеляційного суду, Гураш Марія Василівна, заступник начальника районного управління юстиції, Тріфонов Борис Миколайович, Крицький Андрій Васильович, керівник апарату районної ради та багато інших юристів-практиків.


Можливості працевлаштування: помічник адвоката, помічник нотаріуса, інспектор патрульної служби, державний виконавець, інспектор з кадрів, секретар судового засідання, помічник юриста.

Аналіз працевлаштування випускників спеціальності «Право» показав, що більше 75% продовжують навчання за фахом у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Випускники коледжу працюють у різних галузях народного господарства, на підприємствах, в організаціях, установах м. Надвірна та районних центрах Івано-Франківської області, зокрема НГВУ «Надвірнанафтогаз», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», управлінні соціального захисту населення, управлінні Пенсійного фонду, районній прокуратурі, районному відділі поліції, державній виконавчій службі, Службі безпеки України, районому суді.


Гордістю відділення є:

 • Бойченюк Іван Васильович (випуск 2003 р.), який працював в юридичному департаменту Адміністрації Президента України.
 • Краснощок Володимир Леонідович (випуск 2001р.), у минулому прокурор Коломийського району.
 • Жигалюк Іван Васильович (випуск 1999р.), у минулому начальник відділення Державної виконавчої служби Надвірнянського районного управління юстиції, голова ДЕК на юридичному відділенні (два періоди.)
 • Шушкевич (Лутанюк) Світлана Михайлівна (випуск 1999р.), нотаріус Надвірнянського нотаріального округу.
 • Гурмак Іван Миколайович (випуск 2002р.), у минулому голова Надвірнянської районної ради.
 •  Глинчак (Янушевська) Людмила Михайлівна (випуск 2001р.),  колишній викладач колледжу.
 • Крицький Андрій Васильович (випуск 1999р.), колишній селищний голова, перший заступник голови Надвірнянської РДА, колишній викладач коледжу, керівник відділу районної ради.
 • Калинюк Олександр Петрович (випуск 2002р.), суддя Коломийського міськрайонного суду
 • Вінтоняк (Суфрищук) Леся Василівна (випуск    2002р.), головний спеціаліст сектору аналітики та сатистики управління збезпечення примусового виконання рішень Івано-Франківської області.
 • Юрик (Струк) Марія Василівна (випуск 2002р.), помічник судді Надвірнянського районного суду.
 • Пинчук Дмитро Ярославович (випуск 2000р.), керівник апарату Надвірнянського районного суду.

Звичайно ж, це не всі, ким ми по праву можемо пишатися. 


      

    


Фомування фахової майстерності у студентів юридичного відділення здійснюється шляхом проведення науково-практичних конференцій в галузі права, зустрічей за круглим столом, дискусій, майстер-класів провідних юристів, присвячених проблематиці прав людини, за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, народних депутатів України, діячів науки і культури.

Це дозволяє готувати високопрофесійні юридичні кадри молодщого складу в галузі юриспруденції. За період навчання студенти одночасно з традиційним навчанням опановують особливості практичного застосування права, тонкощі професії шляхом навчання в юридичних установах під керівництвом досвідчених адвокатів, суддів, юристів- практиків.

Уже доброю традицією стало проведення Всеукраїнського тижня права та відзначення професійного свята – Дня юриста.


     

    

  

  

  


Проблемно-наукова міжгалузева конференція на тему: «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства»

  


Студентська наукова конференція «Актуальні  проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування в контексті становлення прав і свобод людини»

    


Засідання круглого столу  на тему: «Основні аспекти  функціонування прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України»

  


Спілкування з представниками юридичної професії, суддями, надзвичайно важливе для майбутніх правників. З метою змістовного та детального ознайомлення із особливостями здійснення судочинства в юрисдикції суду такі зустрічі студентів відбуваються в приміщенні Надвірнянського районного суду. Студенти мають можливість бути спостерігачами в судовому засіданні. Судді розповідають про особливості своєї роботи, діляться досвідом, а майбутні фахівці сміливо можуть ставити запитання, які їх хвилюють. Такий діалог дозволяє  краще зрозуміти цінність обраної професії.

  


Студенти  юридичного відділення  ВСП «Надвірнянський  фаховий коледж НТУ»  на Дні відкритих дверей у Надвірнянському відділі поліції. 

     


Боротьба з корупцією – болюча тема сучасного суспільства, тому надзвичайно актуальними для студентів є зустрічі з представниками Національного антикорупційного бюро. НАБУ було створене на вимогу громадянського суспільства після Революції гідності, спричиненою зокрема масштабною корупцією як загрозою суверенітету держави. Сьогодні в Бюро є усі необхідні підрозділи, щоб проводити розслідування самостійно, не чекаючи на допомогу від інших правоохоронних органів. Фахівці НАБУ діляться досвідом роботи та сучасними проблемами. Студенти отримують відповіді на запитання: як діяти, коли в тебе вимагають хабар, чи можуть викривачі розраховувати на захист, як знизити рівень корупції в Україні, дізнаються детальніше про розслідування, співпрацю з іншими правоохоронними органами, повноваження Національного бюро. Молоді цікаво дізнатися, на якій стадії перебуває антикорупційна реформа та чи змінились очікування українського суспільства за роки після Революції гідності.

У пошуках покликання обов’язково прислухайтеся до своєї інтуїції. Остерігайтеся добрих порад від третіх осіб, якщо відчуваєте, що підказана ними дорога вам не підходить.

Вирішуючи, яку професію обрати, пам`ятайте, що великого успіху в житті досягають тільки ті люди, які займаються улюбленою справою.

 

JoomShaper