Склад циклової комісії іноземних мов

 

Склад циклової комісії іноземних мов:

  • викладачі методисти -1;
  • викладачі спеціалісти вищої категорії -1;
  • викладачі спеціалісти І категорії - 4;
  • викладачі спеціалісти ІІ категорії – 2;
  • викладачі спеціалісти – 1.

 

 

Івасик Лілія Василівна

Посада: голова циклової комісії іноземних мов

Освіта: повна вища, у 2008р. закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Застосовує в роботі зі студентами індивідуальні різнорівневі завдання. В позаурочний час працює над поглибленням знань з англійської мови. Велику увагу приділяє впровадженню інноваційних технологій: рольовій грі, дискусії, методу проектів і діловій імітації. Володіє педагогічною технікою, постійно вивчає передовий, педагогічний досвід.

Робота відзначена  грамотами відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, Івано – Франківської державної адміністрації, Надвірнянського коледжу НТУ.

Дисципліни, які викладає: «Англійська  мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2008 року.

 

Чайковська Віра Ярославівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 1986 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Спеціальність: романо-германські мови та література (німецька).

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює творчо за послідовною, детально розробленою методикою інтерактивного навчання іноземної мови. На основі педагогічної діагностики здійснює індивідуалізацію навчально-виховної роботи на заняттях і під час позааудиторної роботи зі студентами. Працює над формуванням мовної особистості молодого спеціаліста, здатного до вирішення різноманітних комунікативних завдань.

Робота відзначена  грамотами відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, Івано – Франківської державної адміністрації, Надвірнянського коледжу НТУ.

Дисципліни, які викладає: «Німецька мова», «Німецька мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 1994 року.

 

Ісопенко Наталія Йосипівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2004 р. закінчила Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Досягає ефективність і якість роботи шляхом використання різноманітних форм і методів навчання, передових інноваційних технологій. Значну увагу приділяє індивідуальній роботі зі студентами, що дає можливість забезпечувати високу успішність з англійської мови, співорганізатор проведення у коледжі Всеукраїнських предметних олімпіад з англійської мови «Олімпус», «Грінвіч».

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2004 року.

 

 

Андрійович Любомир Іванович

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2008 р. закінчив Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Володіє педагогічними технологіями, вивчає і впроваджує передовий педагогічний досвід. При проведенні відкритих інтерактивних і інтегрованих занять демонструє ефективне використання в навчальному процесі новітніх технологій та інтерактивних методів навчання.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2008 року.

 

Непеляк Уляна Василівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2000 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Спеціальність: німецька мова та література.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої  категорії.

Працює над моделюванням інтерактивних методів навчання. Навчально-виховний процес спрямовує на практичне володіння іноземною мовою на побутовому та професійному рівнях. Вміло організовує професійне зростання студентів шляхом поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2000 року.

 

Мельник Людмила Михайлівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2010 р. закінчила Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: англійська філологія.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Зарекомендувала себе як кваліфікований спеціаліст. Заняття, які проводить викладач, свідчать про високу теоретичну фахову підготовку. Здійснює теоретичну і практичну підготовку студентів з навчального курсу, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм на рівні державних вимог, спіаворганізатор проведення у коледжі    Всеукраїнських предметних олімпіад з англійської мови  «Олімпус», «Грінвіч».

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2008 року.

 

Герасимчук Надія Миколаївна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2001 р. закінчила Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої  категорії.

Використовує особистісно орієнтовані технології, розширює пізнавальну активність студентів при проведенні занять і поза - аудиторних виховних заходів. Застосовує при проведенні занять мультимедійний проектор, комп’ютерне тестове опитування. Володіє сучасними формами і методами організації вивчення дисципліни, що дає змогу залучити всіх студентів до ефективної роботи.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2001 року.

 

 

Андрейчук Тетяна Володимирівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2013 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Спеціальність: мова та література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Маючи добрий теоретичний і практичний рівень підготовки, запроваджує в навчальний процес новітні інноваційні технології, зокрема технології навчання у малих групах.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2013 року.

 

Мільчаковська Олександра Ярославівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2011 р. закінчила Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: мова та література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Постійно працює над підвищенням професійної майстерності, ознайомлюється з методичними новинками у методиці викладання. Залучає до навчання кожного студента, використовуючи при цьому диференційований підхід. На заняттях використовує роздатковий, дидактичний матеріал, аудіо матеріали.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у коледжі працює з 2014 року.

 

JoomShaper