Опитування

  АНКЕТИ 


   Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо проходження практичної підготовки.


   Анкета для опитування «Оцінювання освітньої програми НПП». Освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


   Анкета для опитування «Оцінювання освітньої програми НПП». Освітня програма «Комп'ютерна інженерія»


   Анкета для опитування роботодавців та представників баз практик


   Анкета «Про дотримання академічної доброчесності»


   Анкета «Про формування індивідуальної освітньої траєкторії»


   Анкета щодо навантаження студентів


   Анкета щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень


   Анкета для опитування студентів щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною.


 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Результати опитування здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр".


    Опитування здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


   Опитування здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Комп`ютерна інженерія»


 

JoomShaper