Циклова комісія автотехнічних дисциплін

 

Циклова комісія автотехнічних дисциплін веде освітній процес на автомеханічному відділенні і є випусковою. Здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • вивчає, узагальнює та пропагує передовий педагогічний досвід;
 • розробляє та затверджує навчальні, робочі навчальні програми, зміст та організаційні форми навчального процесу;
 • запроваджує сучасні інтерактивні методи викладання автотехнічних дисциплін;
 • постійно працює над зміцненням та модернізацією матеріально-технічної бази автомеханічного відділення тощо.

Циклова комісія має сучасну навчальну і лабораторну базу. Освітній процес викладачі комісії проводять у 5 кабінетах і 4 лабораторіях, значна частина обладнання кабінетів і лабораторій виготовлена викладачами комісії разом з студентами старших курсів. Всі навчальні кабінети обладнанні комп'ютерами, мультимедіа проекторами та мережею Internet.

За останні роки викладачами циклової комісії підготовлено 18 методичних вказівок для студентів щодо вивчення дисциплін, також з курсового та дипломного проектування.


Циклова комісія автотехнічних дисциплін забезпечує вивчення дисциплін: «Будова автомобіля», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів», «Автомобільні двигуни», «Теорія і конструкція автомобілів».

Викладачі комісії активно працюють над формуванням основних базових та професійних компетентностей у студентів автомеханічного відділення.

Вивчення даних навчальних дисциплін не тільки закладає фундамент професійної та практичної підготовки, але й формує технічний світогляд майбутнього спеціаліста автомобільного транспорту.

Методична проблема циклової комісії: забезпечення якості спеціальної підготовки майбутніх фахівців шляхом використання іновацій комплексності навчання, поєднання професійного становлення з всебічним розвитком особистості.


 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

 • вдосконалення використання новітніх технологій навчання по дисциплінах циклової комісії
 • реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання та інноваційних форм організації навчального процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів;
 • удосконалення методики різноманітних форм контролю знань та вмінь студентів як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
 • вдосконалення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін авто технічного циклу
 • вдосконалення організації та методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовки майбутнього фахівця
 • активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей
 • вдосконалення методики викладання та реалізація інтегрованого підходу до вивчення авто технічних дисциплін із врахуванням професійних компетенцій
 • формування тематики курсового та дипломного проектування
 • організація та контроль ходу дипломного проектувння
 • організація технічної творчості студентів в алані модернізації матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій
 • підвищення рівня професійної та педагогічної майстерності викладачів.

Методична робота викладачів носить системний цілеспрямований характер, що сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу. Використання традиційних та новітніх технологій, застосування педагогічних прийомів та використання диференційованого підходу до студенів дають можливість отримувати конкретні результати роботи.

Стратегія підготовки студентів базується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, системного підходу. У центрі уваги завжди залишається індивідуальна робота викладачів з студентами. Студентські конференції, які традиційно проводяться з студентами IV курсу після технологічної практики за участю представників підприємств - баз практики дають можливість оцінити результати набуття студентами практичних навиків.

Сучасне оформлення кабінетів і лабораторій циклової комісії спонукає студентів до творчого та наполегливого навчання , використання на заняттях мультимедійних технологій робить навчальний процес цікавим, насиченим і сприяє формуванню соціальної, творчої та професійних компетентностей студентів.


Велика увага викладачів циклової комісії зосереджена на удосконаленню матеріально-технічної бази навчального процесу. Тільки за останні 5 років викладачами і студентами виготовлено 58 макетів агрегатів, вузлів і систем автомобілів, з них 6 діючих, які успішно використовуються у освітньому процесі.

Практичну підготовку студенти проходять у лабораторіях і майстернях коледжу, а також на автотранспортних підприємствах і СТО Надвірнянського району та області.

Значний накопичений досвід навчально-методичної роботи, високий технічний і педагогічний рівень колективу циклової комісії є запорукою якісної підготовки фахівців.


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Рябцун Сергій Олександрович 

Посада: гoлoва циклoвoї комісії автотехнічних дисциплін, викладач

Освіта: повна вища, Київський автодорожний інститут, 1970 р.

Спеціальність: «Автомобілі і автомобільне господарство»

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дисципліни, які викладає: «Будова автомобіля», «Двигуни авто і тракторів» «Теорія та конструкція автомобілів»

Стаж роботи: у коледжі працює з 1970 року

 


Іванчук Роман Миколайович

Посада: завідувач автомеханічного відділення, викладач

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2003 р.

Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Будова і експлуатація автомобілів і тракторів»

Стаж роботи: у коледжі працює з 2003 року.

 

Грицак Юрій Миколайович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2008 р.

Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст I категорії

Дисципліни, які викладає: «Основи технології ремонту автомобілів»

Стаж роботи: у коледжі працює з 2008 року.

 

Станкевич Віталій Володимирович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2008 р.

Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст I категорії.

Дисципліни, які викладає: «Технічна експлуатація автомобілів»

Стаж роботи: у коледжі працює з 2008 року.

 

Дем`янчук Володимир Васильович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2003 р.

Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Особливості конструкції і обслуговування автомобілів іноземного виробництва», Основи автосервісу»

Стаж роботи: у коледжі працює з 2004 року

 

Лавринович Михайло Михайлович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2017 р.

Спеціальність: Автомобілі та автомобільне господарство

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Дисципліни, які викладає: «Автомобілі», «Будова автомобілів», «Креслення та інженерна графіка», «Діагностика технічного стану та ТО легкових автомобілів»

Стаж роботи: у коледжі працює з 2017 року.

JoomShaper