Циклова комісія організації перевезень та будівництва автомобільних доріг і аеродромів

 

Циклова комісія здійснює професійну та практичну підготовку фахівців за спеціальностями «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» і «Будівництво та цивільна інженерія».

Для формування професійних знань та навиків майбутні фахівці вивчають будову, роботу, технічне обслуговування й використання автомобілів різного призначення, властивості витратних автомобільних матеріалів, умови руху автомобільних транспортних засобів, організаційні умови перевезень різнотипних вантажів, основи роботи підприємств, програмне забезпечення управління перевезеннями.

Більшість членів комісії - спеціалісти вищої категорії з педагогічним стажем понад 20 років.

 За останні кілька років циклова комісія істотно оновила свій викладацький склад. Молоді кадри працюють під керівництвом досвідчених викладачів.

Для забезпечення підготовки молодших спеціалістів циклова комісія використовує сучасну матеріально-технічну базу: навчальні кабінети «Вантажні автомобільні перевезення», «Пасажирські автомобільні перевезення», «Правила і безпека дорожнього руху», «Організація та планування підприємств», центр навчальної практики, кабінет-лабораторію «Геологія, геодезія та ґрунтознавство», «Вишукування, проектування, будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів», «Штучні споруди», «Економіка будівництва», «Дорожньо-будівельні матеріали та виробничі підприємства».

Циклова комісія має тісні зв'язки зі спорідненими кафедрами закладів вищої освіти Києва, Львова та Івано-Франківська.

Випускники спеціальності «Транспортні технології» можуть успішно працювати логістами, операторами-диспетчерами на підприємствах з міжнародних перевезень, фахівцями з організації митного контролю на транспорті, диспетчерами на автотранспортних вантажних та пасажирських підприємствах різних форм власності.

Випускники спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» можуть працювати в галузі будівництва автострад, доріг, вулиць, злітно-посадкових смуг аеродромів. Майбутні фахівці виконуватимуть професійні обов’язки техніка-доглядача, техніка-лаборанта, техніка-проектувальника.

В умовах ринкової економіки запорука успішного розвитку підприємства - ефективне управління складовими його діяльності, зокрема транспортним забезпеченням. З’являється потреба у фахівцях організаційно-управлінської діяльності, пов’язаної з перевезеннями вантажів і пасажирів, виконанням транспортно-експедиційних послуг.

Першочергове завдання циклової комісії - формування кваліфікованого молодшого спеціаліста, свідомої, творчої та всебічно розвиненої особистості із високим рівнем людської культури, толерантності.

Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на вдосконалення матеріально-технічної та методичної бази, яка забезпечує якісне викладання дисциплін із використанням активних методів навчання, а також розвиток наукових і творчих інтересів студентів. 

У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи.


Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, а саме:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, гурткової роботи;
 • розробка, обговорення та схвалення навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • своєчасне внесення змін і доповнень до навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • вивчення та поширення досвіду роботи викладачів-методистів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • підготовка, розгляд й схвалення матеріалів для проведення заліків, семестрових екзаменів та іншої документації для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв об’єктивної їх оцінки;
 • керівництво науково-пошуковою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів;
 • участь викладачів у професійних конкурсах.

 Сьогодні в цикловій комісії працює висококваліфікований педагогічний колектив

 

Лозинський Ігор Миколайович

Посада: голова циклової комісії організації перевезень та будівництва автомобільних доріг і аеродромів, викладач.

Освіта повна вища, закінчив Національний транспортний університет, 2006 р. 

Спеціальність: «Транспортні технології».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Організація автомобільних пасажирських перевезень», «Організація міжнародних автомобільних перевезень», «Навчальна практика в пасажирських АТП».

У коледжі працює з 2012 року. 


Нагорний Ростислав Васильович

Посада: директор Відокремленого структурного підрозділу «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету».

Освіта: повна вища, з відзнакою закінчив Львівський державний політехнічний інститут.

Спеціальність: «Автомобільний транспорт».

Кваліфікаційна категорія: викладач-методист, спеціаліст вищої категорії. 

Призначений на посаду директора в 1994 році. Очолює раду директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області.

Нагороди:

 • почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
 • пам’ятна медаль «10 років незалежності України»
 • ювілейна медаль «25 років Незалежності України»
 • медаль «Заслуги перед Прикарпаттям»
 • нагрудний знак «А.С. Макаренко»
 • подяка Прем’єр- міністра України
 • подяка Верховної Ради України
 • нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 • нагрудний знак «Почесний автотранспортник України»
 • нагрудний знак «Василь Сухомлинський»
 • почесна відзнака «За заслуги перед Надвірнянщиною»

Кундис Анатолій Юрійович

Посада: завідувач дорожньо-експлуатаційного відділення, викладач.

Освіта повна вища, закінчив Національний університет «Львівська політехніка» у 2007 році.

Спеціальність: «Організація і регулювання дорожнього руху».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Правила Дорожнього руху».

У коледжі працює з 2010 року.


Кіселюк Василь Васильович

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, закінчив Національний університет «Львівська політехніка», 2005 р.

Спеціальність: «Організація і регулювання дорожнього руху».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Правила дорожнього руху», гурток «Картинг».

У коледжі працює з 1992 року.


Лавринович Богдан Іванович

Посада: викладач.

Освіта повна вища, закінчив Національний транспортний університет, 2006 р.  

Спеціальність: «Транспортні технології».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Організація автомобільних вантажних перевезень», «Навчальна практика у вантажних АТП».

У коледжі працює з 2006 року.


Гереджук Олександр Миколайович

Посада: викладач.

Освіта повна вища, закінчив Національний транспортний університет, 2010 р.  

Спеціальність: «Транспортні технології».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Транспортно-експедиційна робота», «Навчальна практика з автомобільних пасажирських перевезень», «Загальний курс транспорту».

У коледжі працює з 2013 року.


Корчук Мар’яна Петрівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, закінчила Національний транспортний університет, 2012 р.  

Спеціальність: «Транспортні технології».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Дисципліни, які викладає: «Організація автомобільних вантажних перевезень», «Навчальна практика у вантажних АТП», «Транспортна географія».

У коледжі працює з 2013 року.


Кузьмич Мар’яна Василівна

Посада: викладач.

Освіта повна вища, закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011 р., Національний університет «Львівська політехніка», 2016 р.

Спеціальність: «Геодезія», «Автомобільні дороги та аеродроми».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Геодезія», «Геологія».

У коледжі працює з 2012 року. 


Киричук Михайло Васильович

Посада: викладач.

Освіта повна вища, закінчив Луцький національний технічний університет, 2014 р.

Спеціальність: «Автомобільні дороги і аеродроми».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Дорожні машини», «Автомобілі і трактори», «Штучні споруди»,  «Статика споруд», «Ремонт і експлуатація мостів».

У коледжі працює з 2014 року.


Ґедзь Олег Петрович

Посада: викладач.

Освіта повна вища, закінчив Національний університет «Львівська Політехніка у 1974 році.

Спеціальність: «Автомобільні дороги»

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів», «Ремонт і експлуатація мостів», «Штучні споруди»

У коледжі працює з 2013 року.


Буній Тетяна Василівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, закінчила Національний університет «Львівська політехніка», 2018 р.

Спеціальність: «Транспортні технології».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Дисципліни, які викладає: «Виробничі підприємства», «Утримання і ремонт автомобільних доріг».

У коледжі працює з 2017 року.


Голейко Ольга Василівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, 1982 р.

Спеціальність: «Автомобільні шляхи»

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Дисципліни, які викладає: «Вишукування та проектування автомобільних доріг та аеродромів», «Статика споруд», «Дорожньо-будівельні матеріали».

У коледжі працює з 2004 року.

JoomShaper