Відомості щодо здійснення освітньої діяльності Надвірнянського коледжу НТУ

  

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

здійснює підготовку фахівців

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст”

зі спеціальностей: 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

081

Право

122

Комп’ютерні науки

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

192

Будівництво та цивільна інженерія

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології  (на автомобільному транспорті)

 

за освітнім ступенем “Бакалавр”

зі спеціальностей 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

123

Комп’ютерна інженерія

 

(провадження освітньої діяльності у Надвірнянському коледжі НТУ здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України

від 17.04.2019 № 334-л “Про ліцензування освітньої діяльності”

та відомостей щодо здійснення освітньої діяльності

у сфері вищої освіти Національного транспортного університету)

JoomShaper