Відомості щодо здійснення освітньої діяльності ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ"

  

ВСП "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НТУ" 

здійснює підготовку фахівців

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

зі спеціальностей: 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

081

Право

122

Комп’ютерні науки

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

192

Будівництво та цивільна інженерія

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології  (на автомобільному транспорті)

 

за освітнім ступенем бакалавр

зі спеціальностей 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

123

Комп’ютерна інженерія

 

за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

зі спеціальностей: 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

081

Право

122

Комп’ютерні науки

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

192

Будівництво та цивільна інженерія

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології  (на автомобільному транспорті)

 


   Відомості щодо здійснення освітньої діяльності НТУ у сфері вищої освіти 


   Відомості щодо здійснення освітньої діяльності НТУ у сфері фахової передвищої освіти

JoomShaper