Автомеханічне відділення

Інформація про діяльність автомеханічного відділення коледжу.

Автомеханічне (до 2011 року автомобільне) відділення функціонує з 1966 року. Від початку створення і до сьогодення воно було і залишається візитною карткою Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету".АВТОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 

 • 274 Автомобільний транспорт
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

   Циклова комісія автотехнічних дисциплін. 


   Циклова комісія загально-технічних дисциплін та електромеханіки.  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ"  


КВАЛІФІКАЦІЯ: МЕХАНІК

Сьогодні Україна – могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. 


У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ З ДИСЦИПЛІН 

 • Технічна механіка
 • Автомобілі
 • Інженерна графіка
 • Фізика
 • Креслення
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Електротехніка та електроніка
 • Обчислювальна техніка
 • Вища математика
 • Технологія конструкційних матеріалів 

НЕОБХІДНА СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ ДИСЦИПЛІН 

 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Основи технології ремонту
 • Автомобільні перевезення
 • Правила безпеки дорожнього руху
 • Організація та планування підприємств
 • Автомобільні двигуни
 • Теорія та конструкція автомобілів
 • Будова, технічна експлуатація та ремонт автомобілів іноземного виробництва 

ЗА ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТ ПРОХОДИТЬ НАСТУПНІ ПРАКТИКИ: 

 • Навчальна слюсарна практика
 • Навчальна верстатна практика
 • Навчальна демонтажно-монтажна практика
 • Навчальна практика по ТО і ремонту
 • Виробнича технологічна практика
 • Переддипломна практика  

У процесі навчання студенти проходять практику на підприємствах автомобільного транспорту, станціях технічного обслуговування, опановують навики роботи на сучасному технологічному та діагностичному обладнанні. 

   

  

Майбутні фахівці мають можливість отримати навики керування автомобілем і одержати посвідчення водія категорії «В», «С», робітничу професію слюсаря з ремонту автомобілів, робітничі професії автокранівника та газоелектрозварювальника. 


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Випускники коледжу, підготовлені згідно навчального плану (галузь знань 27 «Транспорт»), можуть займати посади нижчої ланки керівного персоналу у підприємствах різної форми власності, які здійснюють діяльність за напрямками: 

 • оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
 • виробництво автомобілів;
 • виробництво автомобільного транспорту;
 • капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
 • виробництво устаткування для автомобілів. 

Фахівець здатний виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України і може займати первинні посади: механік, механік з ремонту транспорту, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік виробництва, механік автомобільної колони (гаража). 

Це одна з важливих професій, тому що, якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з "розумними" руками. Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних автомобілів, ускладнення виробництва автомобілебудування і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною. 


 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА" 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ" 


КВАЛІФІКАЦІЯ: ЕЛЕКТРОМЕХАНІК

Сучасний автомобіль з комп’ютерними електронними системами керування  потребує особливої уваги. Виникла потреба  в спеціалістах, які досконало володіють не тільки теоретичними знаннями, але й мають достатні практичні навики, що дозволяють за допомогою діагностичних електронних програм, контрольно-вимірювальних приладів налагодити або відремонтувати електрообладнання автомобілів.

Електромеханіки встановлюють, налагоджують і перевіряють електроустаткування та обладнання автомобілів і тракторів. Вони вибирають матеріали, усувають несправності і пошкодження, проводять роботи, спрямовані на обслуговування і утримання в належному стані електроустаткування та систем управління автомобілем та трактором. 


В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ З ДИСЦИПЛІН 

 • Основи технічної механіки
 • Електроматеріалознавство
 • Основи вищої математики
 • Стандартизація
 • Інженерна графіка
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Фізика
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Схемотехніка
 • Мікропроцесорна техніка 

НЕОБХІДНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ ДИСЦИПЛІН 

 • Будова та експлуатація автомобілів і тракторів
 • Електроустаткування автомобілів і тракторів
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електричні машини та основи електроприводу
 • Основи електроніки та мікроелектроніки
 • Двигуни автомобілів і тракторів
 • Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
 • Електронні та мікропроцесорні системи автотранспортних засобів 

      


Особлива увага звертається на практичну підготовку студентів,  оскільки це головна складова конкурентоспроможності  фахівця на ринку праці. 

ЗА ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ НАСТУПНІ ПРАКТИКИ

 • Навчальна слюсарна практика
 • Навчальна механічна практика
 • Навчальна електромонтажна практика
 • Навчальна практика використання комп’ютерної та мікропроцесорної техніки
 • Навчальна практика на засобах вимірювальної техніки
 • Навчальна практика з отримання робітничої професії
 • Технологічна практика на виробництві
 • Переддипломна практика

ПРАКТИКА – це частина професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця-професіонала, оскільки досить часто база практики стає першим місцем роботи нашого майбутнього випускника.

Виробнича практика студентів є обов’язковою складовою змісту освіти, входить до практичного циклу навчального плану підготовки молодшого спеціаліста-електромеханіка і є вкрай важливою для підготовки майбутніх фахівців до реальної практичної роботи ознайомлення безпосередньо на підприємстві з сучасним виробничим процесом та оволодіння професійним досвідом  роботи на СТО та сервісних центрах.

Саме тому пріоритетним напрямом роботи є налагодження зв’язків з підприємствами-базами практики, які  є відомими на ринку транспортних послуг та надали б студентам упевненості у правильності обраного фаху та престижу майбутньої професії. Зокрема, цього року для проходження студентами спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» були налагодженні домовленості про співпрацю із такими відомим сервісними центрами як ПВКФ «В.С.К.» офіційний дилер RENAULT, ТзОВ «Авто-Престиж Захід», Toyota центр «Класик Авто», ТОВ «Алекс-ІФ» офіційний дилер Volkswagen, що використовують новітні технології, оснащені сучасним технологічним обладнанням та інструментом. 


 ПВКФ «В.С.К.» офіційний дилер RENAULT в м. Івано-Франківську 

      


 ТзОВ «Авто-Престиж Захід» в м. Івано-Франківську 

     


 Toyota центр «Класик Авто» в м. Івано-Франківську 

     


 Офіційний дилер Volkswagen в м. Івано-Франківську 

     


В процесі навчання студенти мають можливість отримати  посвідчення водія категорії «В» і «С», слюсаря – електрика, а також можуть здобути робітничу професію електро-газозварювальника та автокранівника. 


 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Перед випускниками відкривається широке коло можливостей з використанням набутої професії 

в галузі економічної діяльності: 

 • торгівля автомобілями та мотоциклами їх технічне обслуговування та ремонт;
 • оптова та роздрібнена торгівля деталями та приладами;
 • посередництво в торгівлі автомобілями, деталями та приладами; 

в галузі "Електротехніка та електроніка": 

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з налагоджування електроустаткування автомобілів;
 • електромеханік дільниці;
 • технік - технолог. 

Професія електромеханіка в галузі обслуговування та ремонту електроустаткування автомобілів та тракторів набирає масштабного попиту у  зв’язку з тим, що всі сучасні автомобілі і трактори, обладнані надзвичайно складними системами та пристроями управління, вимагають фахового обслуговування та ремонту.

 

JoomShaper