Автомеханічне відділення.

Інформація про діяльність відділення, досягнення та основні концепції розвитку

Автомеханічне відділення

Автомеханічне (до 2011 року автомобільне) відділення функціонує з 1966 року. Від початку створення і до сьогодення воно було і залишається  візитною карткою Надвірнянського коледжу НТУ.

  

Автомеханічне відділення готує спеціалістів за спеціальностями:

274 Спеціальність "Автомобільний транспорт"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Спеціальність "Автомобільний транспорт",

спеціалізація "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Кваліфікація: механік.

Сьогодні Україна – могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. 

У процесі навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з дисциплін:

 • Технічна механіка,
 • Автомобілі,
 • Інженерна графіка.  
 • Фізика, Креслення,
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання,
 • Електротехніка та електроніка,
 • Обчислювальна техніка,
 • Вища математика,
 • Технологія конструкційних матеріалів.

Необхідна спеціальна підготовка забезпечується вивченням дисциплін:

 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Основи технології ремонту
 • Автомобільні перевезення
 • Правила безпеки дорожнього руху
 • Організація та планування підприємств
 • Автомобільні двигуни
 • Теорія та конструкція автомобілів
 • Будова, технічна експлуатація та ремонт автомобілів іноземного виробництва

Невід’ємною складовою фахівця є практична підготовка.

За час навчання студент проходить наступні практики:

 1. Навчальна слюсарна практика;
 2. Навчальна верстатна практика;
 3. Навчальна демонтажно-монтажна практика;
 4. Навчальна практика по ТО і ремонту;
 5. Виробнича технологічна практика;
 6. Переддипломна практика 

У процесі навчання студенти проходять практику на підприємствах автомобільного транспорту, станціях технічного обслуговування, опановують навики роботи на сучасному технологічному та діагностичному обладнанні.

Майбутні фахівці мають можливість отримати навики керування автомобілем і одержати посвідчення водія категорії «В», «С», робітничу професію слюсаря з ремонту автомобілів, робітничі професії автокранівника та газоелектрозварювальника.

Працевлаштування.

Випускники коледжу, підготовлені згідно навчального плану (галузь знань 27 «Транспорт»), можуть займати посади нижчої ланки керівного персоналу у підприємствах різної форми власності, які здійснюють діяльність за напрямками:

 • оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
 • виробництво автомобілів;
 • виробництво автомобільного транспорту;
 • капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
 • виробництво устаткування для автомобілів.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України і може займати первинні посади: механік, механік з ремонту транспорту, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік виробництва, механік автомобільної колони (гаража).

 Це одна з важливих професій, тому що, якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з "розумними" руками. Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних автомобілів, ускладнення виробництва автомобілебудування і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною.

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціалізація "Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів"

Кваліфікація: електромеханік

Сучасний автомобіль з комп’ютерними електронними системами керування  потребує особливої уваги. Виникла потреба  в спеціалістах, які досконало володіють не тільки теоретичними знаннями, але й мають достатні практичні навики, що дозволяють за допомогою діагностичних електронних програм, контрольно-вимірювальних приладів налагодити або відремонтувати електрообладнання автомобілів.

Електромеханіки встановлюють, налагоджують і перевіряють електроустаткування та обладнання автомобілів і тракторів. Вони вибирають матеріали, усувають несправності і пошкодження, проводять роботи, спрямовані на обслуговування і утримання в належному стані електроустаткування та систем управління автомобілем та трактором.

В процесі навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з дисциплін:

 -основи технічної механіки,

 - електроматеріалознавство,

 - основи вищої математики,

 - стандартизація,

 - інженерна графіка,

 -метрологія та вимірювальна техніка,

 - фізика,

 - інформатика та комп’ютерна техніка,

 - схемотехніка,

 - мікропроцесорна техніка.

Необхідна професійна підготовка забезпечується вивченням дисциплін:

 - Будова та експлуатація автомобілів і тракторів,

 - Електроустаткування автомобілів і тракторів,

 - Теоретичні основи електротехніки,

 - Електричні машини та основи електроприводу,

 - Основи електроніки та мікроелектроніки,

 - Двигуни автомобілів і тракторів,

 - Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів,

 - Електронні та мікропроцесорні системи автотранспортних засобів.

   

  

Особлива увага звертається на практичну підготовку студентів,  оскільки це   головна складова конкурентоспроможності  фахівця на ринку праці.

За час навчання студенти проходять наступні практики:

 1. Навчальна слюсарна практика;

 2. Навчальна механічна практика;

 3. Навчальна електромонтажна практика;

 4. Навчальна практика використання комп’ютерної та мікропроцесорної техніки;

 5. Навчальна практика на засобах вимірювальної техніки,

 6. Навчальна практика з отримання робітничої професії;

 7. Технологічна практика на виробництві;

 8.Переддипломна практика.

Практика – це частина професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця-професіонала, оскільки досить часто база практики стає першим місцем роботи нашого майбутнього випускника.

Виробнича практика студентів є обов’язковою складовою змісту освіти, входить до практичного циклу навчального плану підготовки молодшого спеціаліста-електромеханіка і є вкрай важливою для підготовки майбутніх фахівців до реальної практичної роботи ознайомлення безпосередньо на підприємстві з сучасним виробничим процесом та оволодіння професійним досвідом  роботи на СТО та сервісних центрах.

Саме тому пріоритетним напрямом роботи є налагодження зв’язків з підприємствами-базами практики, які  є відомими на ринку транспортних послуг та надали б студентам упевненості у правильності обраного фаху та престижу майбутньої професії. Зокрема, цього року для проходження студентами спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» були налагодженні домовленості про співпрацю із такими відомим сервісними центрами як ПВКФ «В.С.К.» офіційний дилер RENAULT, ТзОВ «Авто-Престиж Захід», Toyota центр «Класик Авто», ТОВ «Алекс-ІФ» офіційний дилер Volkswagen, що використовують новітні технології, оснащені сучасним технологічним обладнанням та інструментом.

ПВКФ «В.С.К.» офіційний дилер RENAULT в м. Івано-Франківську:

   

  

ТзОВ «Авто-Престиж Захід» в м. Івано-Франківську:

   

 Toyota центр «Класик Авто» в м. Івано-Франківську:

   

 Офіційний дилер Volkswagen в м. Івано-Франківську

  

В процесі навчання студенти мають можливість отримати  посвідчення водія категорії «В» і «С», слюсаря – електрика, а також можуть здобути робітничу професію електро-газозварювальника та автокранівника.

Працевлаштування.

Перед випускниками відкривається широке коло можливостей з використанням набутої професії

 - в галузі економічної діяльності:

 - торгівля автомобілями та мотоциклами їх технічне обслуговування та ремонт;

 - оптова та роздрібнена торгівля деталями та приладами;

 - посередництво в торгівлі автомобілями, деталями та приладами;

 - галузі "Електротехніка та електроніка":

 - технік з експлуатації та ремонту устаткування;

 - технік з налагоджування електроустаткування автомобілів;

 - електромеханік дільниці;

 - технік - технолог;

Професія електромеханіка в галузі обслуговування та ремонту електроустаткування автомобілів та тракторів набирає масштабного попиту у  зв’язку з тим, що всі сучасні автомобілі і трактори, обладнані надзвичайно складними системами та пристроями управління, вимагають фахового обслуговування та ремонту.

JoomShaper