Економічне відділення

Інформація про діяльність економічного відділення коледжу.


Історія економічного відділення починається з далекого 1966 року, коли розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» на денному відділенні Івано-Франківського автомобільно-шляхового технікуму. Наступного року відкрито ще одну спеціальність "Планування на автотранспорті". З вересня 1974 р. спеціальності об’єднуються і  формується економічне відділення.

1999 року в результаті об’єднання Івано-Франківського автотранспортного технікуму і лісотехнічної школи створюється Надвірнянський коледж, одним із структурних підрозділів якого стає економічне відділення. Цього ж року воно доповнюється новою спеціальністю "Фінанси", а 2001 року – спеціальністю "Економіка підприємства".

2016 року спеціальності економічного відділення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти» перейменовані таким чином : «Бухгалтерський облік» на «Облік і оподаткування»; «Фінанси і кредит» на «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Економіка підприємства» на «Економіка»; «Обслуговування програмних систем і комплексів» на «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

У зв`язку з реформуванням системи освіти в Україні у  2020 році Надвірнянський коледж НТУ перейменовано на ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету»

В рамках спеціальностей підготовка здобувачів освіти здійснюється за  освітньо-професійними програмами «Облік і оподаткування в бізнесі», «Фінанси і кредит», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка», «Бізнес-економіка»,  «Обслуговування програмних систем і комплексів». Сьогодні близько двохсот студентів відділення здобувають кваліфікацію відповідно до обраних ними освітньо-професійних програм.

На економічному відділенні коледжу працюють викладачі з великим стажем педагогічної роботи та високим науково-теоретичним та практичним рівнем підготовки.

До освітнього процесу залучаються також спеціалісти-практики, працівники аудиторської служби, податкової інспекції, банківських та фінансових установ,  а також науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, з якими коледж має укладені угоди про співпрацю.

На відділенні працюють  спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, з них  8 осіб мають педагогічне звання викладач-методист, 1 викладач має науковий ступінь доктора технічних наук та вчене звання професора, 3 викладачі - науковий ступінь кандидата технічних наук, 1 – фізико-математичних наук, 2 -  історичних наук, 1 – економічних наук.


   Циклова комісія обліково-фінансових та економічних дисциплін.


    Циклова комісія програмування та інформатики.


За останні роки розширилась навчально-матеріальна база відділення. Проведена значна робота щодо обладнання нових та переобладнання існуючих навчальних кабінетів, повністю оновлено комп’ютерну базу. З метою максимального наближення практичної підготовки до реальних умов діяльності підприємства в ринковій економіці проводиться навчальна практика, де студенти мають нагоду закріплювати свої теоретичні знання практичними навиками роботи спеціаліста-бухгалтера, фінансиста, економіста та програміста.

Технологічна практика студентів відбувається на сучасних підприємствах різних форм власності; організаціях, установах освіти, охорони здоров’я,  культури,;  на базах суб’єктів малого підприємництва, в органах державного управління та місцевого самоврядування.

На економічному відділенні традиційно проводяться тижні  циклових комісій обліково-фінансових та економічних  дисциплін, програмування, інформатики та інформаційних технологій. Серед численних заходів: науково-практичні та науково-теоретичні конференції, зустрічі з провідними спеціалістами-практиками, виставки творчих студентських робіт, конкурси професійного спрямування, тощо.

На відділенні діє Школа-хаб, в межах якої проводяться тренінги з особистісного та професійного розвитку студентів.  Почесними гостями Школи є успішні випускники нашого закладу освіти, керівники державних установ, підприємств, організацій різних форм власності та господарювання, які своїм особистим прикладом стимулюють студентів і націлюють їх на досягнення успіхів.

Педагогічний колектив економічного відділення постійно працює над підвищенням якості підготовки фахових молодших бакалаврів, допомагає студентам набути професійного досвіду, формує риси моральної, трудової, економічної культури.   

 

ВИПУСКНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ  ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА:


  • за спеціальністю "Економіка": можуть здійснювати планово-управлінську, фінансову діяльності в галузі економіки, на виробництві,  у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахових спрямувань.

Випускники знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, і в  бізнесі, і у фінансові сфері, і у науці. Але, за статистикою, близькою 50 %  віддають перевагу праці у банках або консалтингових компаніях. Економісти були і залишаються найбільш конкурентними фахівцями на ринку праці з високою заробітною платою.


  • за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування": можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у страхових компаніях, бюджетних організаціях, аудиторських фірмах, банках.

В останні роки ці спеціальності отримали статус найпрестижніших. Висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації та установи споживкооперації податкової служби, інвестиційні, страхові компанії.

Фінансист повинен вміти   раціонально розпоряджатися коштами, правильно визначити нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати  заощадження  від  інфляції.


  • за спеціальністю "Облік і оподаткування": можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в податкових органах, вести бухгалтерський облік фізичних осіб-підприємців, надавати консалтингові послуги у сфері бухгалтерського обліку.

Випускники працевлаштовуються на підприємствах різних форм власності та господарювання,  у страхових компаніях, ,;  на базах суб’єктів малого підприємництва, в органах державного управління та місцевого самоврядування контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби та ін..

Професія бухгалтера, фінансиста, економіста вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії . Здійснювати обліково–фінансову, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

 

 


  • за спеціальністю "Комп`ютерні науки": на ІТ- підприємствах, науково-дослідницьких центрах,  організаціях , які в структурі мають відділи програмістів (або штатну одиницю).

Програміст - це творча професія, попит на ринку, висока заробітна  плата. Перш за все, програміст повинен мати  терпіння та витримку. Це абсолютно незамінні якості в його роботі. Програмування  - галузь яка бурхливо розвивається, тому потрібно вміти швидко адаптуватися і постійно вивчати щось нове.


Отже, ВСП  «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету»  пропонує великий вибір економічних спеціальностей, які дають  старт у професійному становлені майбутнього фахівця. 

JoomShaper