Дорожньо-експлуатаційне відділення

Інформація про діяльність дорожньо-експлуатаційного відділення коледжу.


Розвиток дорожньої галузі сприяє покращенню економічних показників країни. Автомобільна дорога є важливою ланкою загальної транспортної системи країни, без якої неможливе функціонування жодної галузі народного господарства. Якісні дороги – це також розвиток транзитних зв’язків, туристичної галузі країни, вони поповнюєтьють державний бюджет.

Розширення дорожньо-транспортної мережі відбувається у процесі будівництва нових автомобільних доріг національного та міжнародного значення. Важливим є і належне утримання вже існуючих доріг для збереження їх експлуатаційних показників.

Всі проблеми повинні вирішуватись в комплексі – від проектування до будівництва й експлуатації автомобільних доріг.

Від правильного рішення виграють всі: транспортна галузь, автоперевізники, суспільство й екологія. 

Через швидкі темпи збільшення дорожньо-транспортної мережі, виникає потреба у фахівцях, молодших спеціалістах, які забезпечать якісне будівництво, експлуатацію та ремонт автомобільних доріг. Важливим є і забезпечення дорожнього руху, якісні пасажирські та вантажні перевезення.

Саме тому спеціальності дорожньо-експлуатаційного відділення ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ" актуальні в сьогоднішній час. Випускники коледжу за спеціальностями “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” і “Будівництво та цивільна інженерія” отримують високі знання, які дають можливість працевлаштування вже після закінчення коледжу.

 


   Циклова комісія організації перевезень та будівництва автомобільних доріг і аеродромів.


 

 

 

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Сучасні автомобільні дороги - складні інженерні споруди. Вони повинні забезпечити безпечний рух як поодиноких автомобілів з розрахунковими швидкостями, так і транспортних потоків із високим рівнем зручності за різних погодних умов і в будь-яку пору року.

Їх проектують і будують так, щоб автомобілі могли реалізувати свої динамічні якості при нормальному режимі роботи двигуна, щоб на поворотах, підйомах і спусках автомобілю не загрожували занесення або перекидання. Протягoм усього року дорожній "одяг" повинен бути міцним, протистояти динамічним навантаженням, що передаються на нього при русі автомобілів, покриття має бути рівним і неслизьким.

Від прoектувальників вимагається твoрчий підхід і уміння знахoдити у кожнoму конкретнoму випадку технічнo грамoтне і економічнo доцільне рішення.

     

В будівництві відповідальним етапом є інженерні вишукування: зйомка плану місцевості, трасування, топографічна зйомка, комп’ютерні технології проектування, розбивка траси автодороги на місцевості,вивчення дорожньо-будівельних матеріалів тощо.

Саме тому студенти вище значеної спеціальності вивчають такі дисципліни, як: „Геодезія”, „Геологія”, „Інженерна графіка”, „Дорожньо-будівельні матеріали” і „Статика споруд ”,”Штучні споруди”,”Стандартизація” та інші.

  

На практичних заняттях виконуються роботи з проектування і моделювання плану місцевості, вишукування автодороги, вибору її напрямку і положення. Основою для роботи є матеріали зйомок на геодезичній практиці, топографічні карти.

У результаті праці студенти отримують необхідні знання для проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції автодоріг, аеродромів, будівельних об’єктів і систем, у виборі матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції автомобільних доріг, враховують тенденції раціонального природокористування і збереження довкілля.

Автомобільні дороги – найбільш капіталомісткі і в той же час рентабельні споруди. Прoектування автомoбільних доріг повинно бути направлене на досягнення високих транспортно-эксплуатаційних якoстей при мінімумі будівельних витрат. Тому при розробці проекту важливо вибрати оптимальний варіант автомобільної дороги. Для цього використовують спеціальні системи автоматизованого проектування траси автомобільних доріг (система Gredo, Autodesk AvtoCAD та ін.). Також при виборі варіанту проекту дороги важливим є і економічні показники, вартість робіт. Це студенти вивчають на парах з дисципліни “Економіка будівництва”. Щоб бути хорошим спеціалістом, потрібно бути компетентним в усіх сферах, що стосуються будівництва.  

Невід’мною складовою навчання студентів є робота у лабораторіях з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодіти і краще засвоїти професійні навики.

Захист курсових проектів в групі ТБ-41 з дисципліни "Будівництво автомобільних доріг і аеродромів"

 

Виїзне практичне заняття у будівельній лабораторії м. Івано-Франківськ 

    

Екзамен з будівництва автомобільних доріг і аеродромів ТБ-41

    

Виїзне практичне заняття. Буковель

  

Виїзне практичне заняття в лабораторії в м. Івано-Франківськ.

Студенти коледжу проходять такі види практик:

 • Геологічна;
 • Геодезична;
 • Практика для одержання робочої професії;
 • Розбивочні роботи;
 • Технологічна виробнича практика з технічних вишукувань автомобільних доріг;
 • Технологічна виробнича практика по будівництву, експлуатації та ремонту автомобільних доріг;
 • Переддипломна практика.

Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах, проектних інститутах і дорожніх організаціях Укравтодору.


 

 

 

 


Основні спеціальні навчальні дисципліни

„Геодезія”, „Геологія”, „Креслення”, „Безпека життєдіяльності”, „Електротехніка в будівництві”, „Основи і фундаменти”, „Технічна механіка”, „Дорожньо-будівельні матеріали”, „Вступ до спеціальності”, „Статика споруд”, „Основи екології”, „Вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів”, „Штучні споруди”, „Правила і безпека дорожнього руху”, „Інженерна графіка”, „Будівництво автомобільних доріг і аеродромів”, „Дорожні машини, автомобілі і трактори”, „Організація дорожнього руху”, „Економіка будівництва”, „Виробничі підприємства”, „Стандартизація”, „Утримання і ремонт автомобільних доріг і аеродромів”, „Утримання і ремонт мостів”.

Можливості працевлаштування

Первинні посади: технік-геодезист, технік-доглядач, доглядач будови, технік із підготовки виробництва, технік-лаборант, технік-проектувальник.

Випускники спеціальності «Будівництва та цивільна інженерія» працевлаштовуються на структурних підрозділах Укравтодору, організації, що пов'язані з вишукуваннями, проектуванням і будівництвом автомобільних доріг.

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)

Сучасні автомoбільні дороги обслугoвують масoві пасажирські і вантажні перевезення. Вoни стали місцем пoвсякденної рoботи мільйонів вoдіїв, ними кoристуються пасажири автoбусів і чисельні туристи. Все це викликає неoбхідність забезпечити автомобільні дороги надійною та безпечною організацією руху транспорту. 

Сучасні автотранспортні компанії пропонують клієнтам широкий спектр послуг щодо транспортно-експедиційної підтримки автоперевезень з врахуванням сучасних логістичних підходів.
Автоперевезення є досить зручними для клієнтів, оскільки забезпечують порівняно високу швидкість перевезень. У цьому зв’язку фахівці з організації автомобільних перевезень і транспортної логістики наразі користуються суттєвим попитом серед роботодавців. 
Фахівці з управління на автомобільному транспорті:

- координують рух автотранспортних засобів у логістичних ланцюгах постачання;

- здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування автомобільних перевезень, у т.ч. і в міжнародному сполученні;

- розробляють оптимальні маршрути та графіки руху вантажних та пасажирських перевезень, зокрема, транспортних мереж у містах;

- проектують транспортно-логістичні системи;

- координують взаємодію різних видів транспорту при організації мультимодальних та міжнародних перевезень;

- здійснюють маркетингові дослідження ринку транспортних послуг;

- виконують оперативне управління перевезеннями в транспортних мережах різної складності; 

- працюють в автотранспортних підприємствах, транспортно-експедиційних компаніях та логістичних центрах.

У навчальний процес широко впроваджені сучасні інформаційні технології, значна частина занять проходить у комп’ютерних класах з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, комп’ютерного тренінгу та автоматизованих робочих місць.

Студенти проходять такі види практик:

 • Вантажні перевезення;
 • Пасажирські перевезення;
 • Технологічна;
 • Переддипломна.

     


Виробнича практика проходить в автотранспортних підприємствах, транспортно-експедиційних та логістичних компаніях, а також у транспортних відділах підприємств та адміністрацій міст.

    

      

Захист курсових проектів


Основні спеціальні навчальні дисципліни

„Комп’ютерна техніка та інформаційні технології”, „Організація автомобільних вантажних перевезень”, „Технічна експлуатація автомобілів”, „Організація автомобільних пасажирських перевезень”, „Спеціалізований рухомий склад”, „Організація та планування роботи підприємств”, „Основи менеджменту”, „Основи маркетингу”, „Вступ до спеціальності”, „Основи митного законодавства та митно-брокерська діяльність”, „Транспортно-експедиційна робота”, „Транспортне право”, „Комерційна робота”, „Організація міжнародних автоперевезень”, „Основи бухгалтерського обліку та фінансів”, „Економічні зв’язки та ЗЕД”, „Основи податкової системи та страхової справи”, „Безпека життєдіяльності”, „Охорона праці в галузі”, „Інженерна графіка”.


 Завідуючий відділенням: Кундис Анатолій Юрійович.

Освітні ступені випускників: 

 • молодший спеціаліст
 • фаховий молодший бакалавр

Підготовку молодших спеціалістів здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники: Ґедзь О.П., Голейко О.В., Кіселюк В.В., Кузьмич М.В., Киричук М.В., Лавринович Б.І., Лозинський І.М., Корчук М.П., Гереджук О.М., Буній Т.В.

JoomShaper