Загальноосвітня підготовка

Навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки.


З грудня 2009 року призначено в.о. завідувача відділення загальноосвітньої підготовки Лесюк-Іванчук Я.Я. – викладача «Документознавства». Продовжується робота зі студентами, викладачами, батьками та керівниками груп. Особлива увага приділяється  адаптації студентів нового набору, вивчаються індивідуальні особливості кожного студента, здійснюється формування активу групи. Навчити студентів усвідомлювати свою відповідальність перед колективом, викладачами, батьками – основне завдання зав. відділення.

У серпні 2011 року відбулася реорганізація відділення загальноосвітньої підготовки у зв’язку з потребами організації навчального процесу в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки молодшого спеціаліста, та створено Навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки Надвірнянського коледжу НТУ.

Основною метою діяльності Центру є сприяння організації навчального процесу загальноосвітньої підготовки відповідно до чинного законодавства та його науково-методичного забезпечення, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій. Обладнано 17 кабінетів та 2 лабораторії. Всі кабінети забезпечені необхідними меблями, інвентарем, технічними засобами навчання, обладнано мультимедійні аудиторії, що дозволяють ефективно проводити теоретичні та практичні заняття з використанням інноваційних методів навчання.

Педагогічний колектив Центру загальноосвітньої підготовки має значний досвід роботи, високу професійну та педагогічну майстерність у напрямку підготовки абітурієнтів до вступу у навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації на рівні державних вимог, тому на базі відділення функціонують курси підготовки до вступу в коледж.

Особливою повагою за високий професіоналізм, чудові людські якості й наставницьке покликання користуються серед колег і студентів

 • викладачі – методисти, відмінники освіти України: Паньків Л.І., Савчинець Г.Д.,
 • викладачі-методисти з багаторічним досвідом роботи: Дудишин Л.В., Свягла В.Ф., Федак Т.І., Чайковська В.Я.
 • кандидати наук: Угорчук В.В., Багрійчук Н.В.,  Самборський Є.П., Каракула Л.М.
 • досвідчені викладачі Іроденко Т.Б., Дем’янчук О.В., Максим'юк Г.М., Пирин Н.В.,  Андрусяк О.З., Левкун М.П., Пилип'юк В.Я., Непеляк У.В., Андрійович Л.І., Ісопенко Н.Й., Івасик Л.В.,  Божак Я.В., Зубко Н.І., Кравчук М.Д., Грішагіна Г.М.

   Циклова комісія природничо-математичних дисциплін.


   Циклова комісія філологічних дисциплін.


   

Особливістю кожного навчального року в центрі загальноосвітньої підготовки є робота, спрямована на допомогу студентам - першокурсникам  адаптуватися до нового режиму життя, нових вимог у навчанні та поведінці, допомогти їм усвідомити свій статус студента, їх права й обов’язки в навчальному закладі.

Безперечно, успішність адаптації  студентів-першокурсників   залежить від узгодженості дій   викладачів, керівництва коледжу, працівників їдальні, гуртожитків, бібліотеки, Центр дозвілля та творчості студентів, господарської служби, тобто всіх, від кого залежить комфортне життя студента в нашому навчальному закладі. І 100%, в найбільшій мірі,  від

роботи класного керівника. Всі керівники груп першого курсу протягом першого навчального року активно працюють, щоб полегшити  адаптацію студентів.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ  КОЖНОГО РОКУ ПРАЦЮЄ В ТАКИХ НАПРЯМКАХ:


 • Підвищення якості навчальних досягнень студентів (контроль за відвідуванням студентами планових  консультацій з усіх предметів загальноосвітньої підготовки).
 • Проведення методичних тижнів ЦК суспільно-філологічних та  природничо-математичних дисциплін згідно планами роботи ЦК.
 • Підготовка необхідної документації для проведення Державних підсумкових атестацій з предметів загальноосвітньої підготовки.
 • Активізація роботи з підготовки до атестації НМЦ ЗОП відповідно до плану заходів щодо атестації.
 • Відповідно до реалізації  Програми роботи з обдарованою молоддю  проведення І- ІІ туру олімпіад із предметів загальноосвітньої підготовки.
 • Посилення роботи з невстигаючими студентами на консультаціях  та індивідуальних заняттях.
 • Постійне залучення обдарованих студентів до роботи в предметних гуртках.
 • Підвищення якості знань студентів; зменшення пропусків занять без поважних причин; адаптація студентів нового набору до нових форм навчання.

 

  

  

 

ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ Є:


 • збори студентів та батьків по академічних групах (робота з батьківським комітетом відділення) – 2 рази в семестр;
 • збори викладачів, керівників груп, старост, активів груп – кожного тижня;
 • індивідуальні бесіди з керівниками груп, старостами, активами груп;
 • відвідування всіх видів занять студентів;
 • проведення опитування студентів та батьків - анкетування;
 • бесіди та листування з батьками студентів;
 • конкурси, олімпіади, змагання,  тижні ЦК, зустрічі тощо;
 • співпраця з практичним психологом;

 

ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТАКІ ПРИЙОМИ:


 • спостереження непряме;
 • індивідуальні бесіди зі студентами, анкетування;
 • тестування (вивчення психофізичних якостей особистості, особливостей її пізнавальних процесів, індивідуальних інтересів);
 • анкетування щодо вивчення адаптації студентів нового набору;
 • співпраця сестри монахині Вероніки у вивченні індивідуальності студента через взаємозв’язок з іншими студентами;
 • індивідуальні бесіди з батьками з метою глибшого вивчення сім’ї, особливостей виховання, знайомства з їх поглядами;
 • проведення соціометрії з метою виявлення «групи ризику», групи формальних та неформальних лідерів, замкнутих студентів;

 

ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КОМІСІЙ В ОСНОВНОМУ СПРЯМОВУЄТЬСЯ НА:


 • внесення змін до  навчальних і  робочих програм  дисциплін загальноосвітньої підготовки (в тому числі для слухачів підготовчих курсів);
 • на ширше  використання інноваційних технологій  викладачами на заняттях;
 • організацію оновлення матеріалів щодо самостійної роботи студентів;
 • організацію вивчення індивідуальних особливостей невстигаючих студентів для визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності;
 • організацію роботи з обдарованими студентами, надання їм індивідуальної допомоги в поглибленні знань;
 • підготовку тез до науково-методичного вісника НТУ;
 • проведення профорієнтаційної роботи викладачами комісії;
 • надання методичної допомоги викладачами-методистами з метою вивчення передового досвіду, зокрема використання новітніх педагогічних технологій;
 • підготовку матеріалів для оновлення електронних комплексів та створення веб-сторінок викладачів навчально-методичного центру загальноосвітньої підготовки. 

Всі ці спрямування і заходи дають можливість допомогти студентам реалізувати себе як особистість, подолати несміливість, здобути впевненість у своїх силах і можливостях. Бо, через відсутність належної адаптованості, особистість не може продуктивно займатися будь - якою діяльністю, не кажучи вже про досягнення нею вищого рівня - творчості.

Сьогодні наше завдання - не тільки передати знання та формувати певні уміння і навички, а й розвивати особистісний потенціал студента.

Робота з обдарованою молоддю постійно спрямовується на виконання студентами завдань підвищеної складності та на активізацію пошуково-дослідницької  діяльності студентів, яка завершується захистом проектних робіт, проведення конференцій.

Викладачі циклових комісій загальноосвітньої підготовки  активно проводять профорієнтаційну роботу згідно планом-графіком заходів профорієнтаційної роботи. Це зокрема:  відвідання шкіл у Надвірнянському, Богородчанському, Ворохтянському, Яремчанському напрямках; матеріальна допомога у виготовленні рекламної продукції, наданні оголошень через засоби масової інформації, залучення студентів до розповсюдження рекламних оголошень та  запрошень на День відкритих дверей учнів - переможців шкільних олімпіад. Викладачі ЦК природничо-математичних дисциплін долучаються до проведення Дня відкритих дверей, а саме: проводять для абітурієнтів «Калейдоскоп експерементів».

  

 

ПІД ЧАС ПЕРІОДУ АДАПТАЦІЇ КЕРІВНИКАМИ ГРУП НОВОГО НАБОРУ ПРОВЕДЕНО НАСТУПНУ РОБОТУ:


 • Студенти ознайомлені із навчальним закладом, викладацьким складом, адміністрацією коледжу, а також із відділенням, де навчатимуться, роботою бібліотеки та їдальні.
 • Графіком роботи навчального закладу (розкладом занять, відпрацюванням, проведенням консультацій).
 • Під час виховних годинах керівники провели ознайомлення студентів з  навчальним закладом: історією, традиціями та досягненнями.
 • Студентів ознайомлено з їх правами, обов’язками, обрано та затверджено студентське самоврядування, актив групи, з урахуванням побажань студентів здійснено розподіл доручень (скарбник, профорг, фізорг).
 • Детально проаналізовано проживання студентів у гуртожитках (дотримання правил внутрішнього розпорядку, умови та правила проживання), дотримання всіх карантинних вимог.
 • Створено соціальні паспорти груп з повним аналізом зібраної інформації про  кожного студента (сформовано так звану «групу ризику» відділення серед студентів нового набору).
 • Налагоджений постійний контакт із викладачами – предметниками, а також щотижневий зв'язок з батьками (створені групи за допомогою комп’ютерних та телефонних систем) для роботи та навчання онлайн.

 

  

    

 

JoomShaper