Юридичне відділення

Інформація про діяльність відділення, досягнення та основні концепції розвитку

 Юридичне відділення

У 1995 році в тодішньому Івано-Франківському автотранспортному технікумі розпочало свою діяльність юридичне відділення, де сьогодні навчаються студенти за спеціальністю «Право». Перший випуск фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» юридичного відділення відбувся у 1999 році.

  

  

Необхідність створення юридичного відділення зумовлена потребою у фахівцях правової сфери в нашому регіоні, зокрема юрисконсультів для підприємств малого та середнього бізнесу, середньої ланки судових працівників та відповідних державних установ.

Юридичне відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів з права, які можуть працювати в органах юстиції, судах, органах реєстрації актів цивільного стану та внутрішніх справ, апараті державної влади та органах місцевого самоврядування, юридичної кадрової служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності і видів господарювання. Ліцензований обсяг прийому за спеціальностями «Право» – 60 осіб на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти. Термін навчання 3 роки 10 місяців. Форма навчання – денна та заочна.

Сьогодні туризм визначають як «феномен ХХІ ст.», що став невід’ємною складовою  життя більшості людей й одним із провідних напрямів соціально-економічної діяльності, зокрема західного регіону. Зелений туризм в Україні повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного й повноцінного відпочинку та оздоровлення. Забезпечувати належну віддачу цього потужного потенціалу, використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення людей можна лише за умови чіткої організації галузі туризму, упровадження ефективних механізмів її державного регулювання, залучення до неї досвідчених і кваліфікованих юристів.

Однією з проблем на Прикарпатті є питання землекористування, функціонування приватних садиб, яким необхідно надавати кваліфіковані юридичні консультації (район функціонування гірськолижного комплексу «Буковель»).

Навчально-матеріальна база відділення відповідає вимогам навчального плану підготовки молодший спеціаліст за зазначеною спеціальністю і включає 8 спеціалізованих за фаховими дисциплінами кабінетів, лекційний зал на 90 місць, центр навчальної практики. На юридичному відділення працюють три кандидати наук, 3 аспіранти. Викладачі ведуть підготовку фахівців з соціально-гуманітарних та спеціальних дисциплін. Усі викладачі в плановому порядку проходять підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців, створені та постійно доповнюються і оновлюються комплекси методичного забезпечення з усіх дисциплін як навчального плану, так і  всіх видів практики(у відповідності до змін діючого законодавства).

З метою максимального наближення практичної підготовки до реальних умов ринкової економіки  в коледжі створений навчальний центр практичної підготовки, де студенти свої теоретичні  знання доповнюють практичними навичками на робочому місці юриста.

Визначення освітніх запитів з урахуванням суспільно-політичних та економічних перетворень показано, що в даний час зріс попит на фахівців права з вузькою спеціалізацією в області господарського, трудового права, які мають відповідну економічну підготовку.

Спеціальність «Право»

Підготовку за спеціальністю «Право» здійснюють 15 педагогічних працівників, з них 12 - штатних. Науковий  ступінь кандидата має 1 викладач, 6 - вищу кваліфікаційну категорію.

Навчальний процес за спеціальністю «Право»  здійснюється за програмами циклів  природничо-наукової та практичної підготовки. Крім цього, набуті  знання і навички адаптовуються до реальних умов  роботи в галузі юриспруденції через чітко налагоджену систему практичної підготовки, яка складається з двох блоків.

Викладачі спільно із студентами  працюють над проблемами в галузях конституційного, трудового, цивільного і сімейного права. Результати досліджень відображені в наукових доповідях та курсових роботах студентів.

Навчально-методична база відділення відповідає вимогам  навчального плану. До неї входять 8 спеціалізованих за фаховими  дисциплінами кабінетів, лекційна зала на 90 місць та навчальний центр із практичної підготовки. Відділення повністю забезпечене підручниками  та посібниками із спеціальних дисциплін, додатковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

Реалізуючи сучасну освітню програму, упроваджуючи систему ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності «Право», юридичне відділення коледжу співпрацює з Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника, Івано-Франківським юридичним інститутом Одеської юридичної академії. Близько 75 відсотків випускників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації для здобуття вищої освіти  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на основі фахового вступного випробування.

 З 1999 до 2017рр. юридичне відділення дало путівку в життя більше 1000 молодшим спеціалістам.

На різних етапах становлення юридичного відділення, зміцнення матеріальної бази, завідувачами відділення були: Дребот Світлана Дмитрівна /нині заступник директора/, Мельничук Ірина Михайлівна /викладач-методист/, Гуцуляк Василь Іванович /з 2000 року по 2014/, Купчак Наталія Михайлівна /2014-2015 рр./, Глинчак Людмила Михайлівна /2015-2016рр./ На даний час  відділення очолює Калинюк Михайло Михайлович, який одночасно є юрисконсультом коледжу .

До викладання на спеціальності “Право” запрошувалися провідні юристи району, а саме: Гураш Михайло Васильович /голова районного суду/, Безбородько Віра Андріївна /суддя Надвірнянського районного суду/, Гандзюк Володимир Павлович /суддя Івано-Франківського апеляційного суду/, Гураш Марія Василівна /заступник начальника районного управління юстиції/, Тріфонов Борис Миколайович, Крицький Андрій Васильович/керівник апарату Районної ради та багато інших практикуючих юристів.

Аналізуючи працевлаштування випускників спеціальності «Право», більш як 75% продовжують навчання за фахом у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. Випускники коледжу працюють у різних галузях народного господарства, на підприємствах, в організаціях, установах м. Надвірна та районних центрах Івано-Франківської області, зокрема, НГВУ «Надвірнанафтогаз», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», управлінні соціального захисту населення, управлінні Пенсійного фонду, районній прокуратурі, районному відділі поліції, державній виконавчій службі, Службі Безпеки України, районому суді.

Гордістю відділення є:

  • Бойченюк Іван Васильович – колишній працівник юридичного департаменту Адміністрації Президента України.
  • Краснощок Володимир Леонідович – колишній прокурор Коломийського району.
  • Козубаль Юрій Юрійович – співробітник УСБУ в Івано-Франківській області.
  • Жигалюк Іван Васильович – начальник відділення Державної виконавчої служби Надвірнянського районного управління юстиції.
  • Шушкевич (Лутанюк) Світлана Михайлівна – нотаріус Надвірнянського нотаріального округу.
  • Михайлина Юрій Богданович – начальник юридичного відділу Надвірнянської РДА.
  •  Глинчак /Янушевська/ Людмила Михайлівна –  колишній викладач коледжу.
  •  Крицький Андрій Васильович – колишній селищний голова, перший заступник голови Надвірнянської РДА, викладач коледжу, керівник відділу Районної ради.
  • Пинчук Дмитро Ярославович – колишній завідувач канцелярією Надвірнянського районного суду, керівник апарату суду та багато інших.

      

    

На відділенні проводяться тижні юридичних дисциплін, під час яких проходять науково-практичні конференції, зустрічі з провідними спеціалістами-юристами, виставки студентських робіт, вікторини, конкурси.

    

    

  

З 2003 року на базі юридичного відділення Надвірнянського коледжу створена Юридична клініка з надання юридичних послуг для малозабезпечених верств населення, де до практичної діяльності залучаються як викладачі, так і студенти. Клініка спеціалізується на наданні консультацій з укладення та виконання цивільно-правових угод, представництво прав і законних інтересів громадян у державних органах та органах місцевого самоврядування. 

JoomShaper