Практичне навчання

 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРАКТИКАНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


 ПРАКТИКАНТИ МАЮТЬ ПРАВО:

 • на забезпечення безпечних та належних умов праці при проходженні практики;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної їм під час проходження практики;
 • на забезпечення методичними матеріалами щодо проходження практики;
 • на одержання необхідних консультацій та роз’яснень з питань практики.

ПРАКТИКАНТИ ЗОБОВ`ЯЗАНІ:

 • до початку практики одержати від викладача - керівника практики інформацію щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики з відповідними документами, одержаними в коледжі;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, та доручення керівника практики від бази практики, спрямованих на засвоєння практичних навиків;
 • ознайомитися і неухильно дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;  на рівні з працівниками бази практики дотримуватися внутрішнього розпорядку і вимог трудового законодавства;
 • нести відповідальність за результати виконаної роботи, порушення правил охорони праці та техніки безпеки;
 • відвідувати консультації, які проводяться в коледжі згідно з графіком;
 • зібрати та систематизувати матеріали, необхідні для підготовки звіту з практики;
 • згідно з вимогами програми практики оформити звіт і щоденник практики та своєчасно подати його викладачу-керівнику практики від коледжу.

          Кожний пропущений практикантом день практики без поважної причини відпрацьовується згідно з вимогами, установленими базою практики.

 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


   Відгуки та рецензії


   Графік проходження практики


   Робоча програма практики


   Бази практики


 

ДОКУМЕНТАЦІЯ


   Договір на проведення практики


   Щоденник практики


   Направлення на практику


 

JoomShaper