Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

 

Сучасний етап розвитку суспільства, інтеграція України до Європейського Союзу ставлять якісно нові завдання в галузі освіти. При вдосконаленні структури й змісту вищої освіти як одного із джерел підвищення її якості необхідно враховувати не тільки проблему підготовки висококваліфікованої робочої сили на ринку праці, а також і мету вищої освіти, що передбачає інтелектуальний, морально-етичний розвиток студентів.

Повноцінна вища освіта, незалежно від її профілю, повинна задовольняти загальні потреби, згідно з якими кожний випускник закладу вищої освіти повинен мати сучасні уявлення про цілісну природничо-наукову картину світу, бути здатним дати наукову оцінку наслідкам своєї професійної діяльності й спроможним до подальшого творчого розвитку. Якість випускника визначається насамперед його вмінням адаптуватися до швидкозмінних умов розвитку сучасного суспільства і, головне, удосконалювати здобуту освіту впродовж життя.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою в навчанні, яка допоможе засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю  стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Сучасній молоді для успішного оволодівання обраною професією необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Саме над досягненням цієї мети й працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

Сучасна освіта повинна готувати фахівця, спроможного відповідати за своє професійне майбутнє, здатного утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

Фахівці із творчим мисленням, які йдуть у ногу з часом , з оптимізмом дивляться в майбутнє і проявляють готовність до того, щоб правильно оцінити і з результатом використати кращий досвід, творчо його переробивши та збагативши власними самостійними знахідками, - саме такі викладачі працюють у комісії природничо-математичних дисциплін, яка була створена в 1983 році.

Наше кредо: «Таланти не створюють, та можна створити

середовище для їх прояву і росту» .

                                                                                                          Нейгауз.

Про циклову комісію

JoomShaper