Циклова комісія інформаційної діяльності

 

Циклова комісія інформаційної діяльності забезпечує фахову підготовку здобувачів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Однією з основних фахових компетентностей спеціальності є здатність розуміти та використовувати закономірності розвитку інформаційної сфери з метою організації ефективного управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

Освітня програма підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи передбачає, що майбутній працівник цієї галузі в змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій  Він в змозі також брати участь в постановці завдань проектування, експлуатації і вдосконалення новітніх інформаційних технологій, що будуються на застосуванні комп’ютерної техніки, проектуванні й актуалізації баз і банків даних.

Робота викладачів циклової комісії спрямована  на формування  вміння застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі документознавства, архівознавства, бібліотекознавства.

Циклова комісія працює над проблемним питанням: «Інформаційний супровід навчальної, діловиробничої та пошуково-дослідницької діяльності коледжу».

Склад циклової комісії

Плитус Олександра Семенівна

Посада: голова циклової комісії інформаційної діяльності, викладач

Освіта: повна вища, з відзнакою закінчила Рівненський державний інститут культури у 1992 році; Рівненський державний гуманітарний університет у 2006 році; захистила дисертацію «Роль товариства «Рідна школа» у книжковому русі Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття»

Спеціальності: бібліотекознавство і бібліографія; культурологія

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат історичних наук, автор понад 20 наукових праць

Наукові інтереси: історія книгодрукування, бібліотечної та бібліографічної діяльності в Галичині

Дисципліни, які викладає: культурологія, спеціальні системи документування, електронні ресурси бібліотеки, проєктна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ

Стаж роботи: працює в коледжі з 1992 року

 

 Мілясевич Ірина Володимирівна

Посада: викладач циклової комісії інформаційної діяльності

Освіта: повна вища, з відзнакою закінчила Рівненський державний інститут культури у 1979 році; захистила дисертацію «Система бібліографічного забезпечення мовознавства»

Спеціальність: бібліотекознавство і бібліографія

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних, доцент, автор близько  100 наукових праць, навчального посібника «Історія формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів в Україні» (грифом МОНУ), монографії «Періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття: історико-бібліографічне дослідження»

Наукові інтереси: історія книгодрукування, бібліотечної та бібліографічної діяльності на Волині

Дисципліни, які викладає: бібліотекознавство та історія бібліотечної справи, бібліографознавство та бібліографічна діяльність, документознавство, навчальна практика з організації діловодства

Стаж роботи: науково-педагогічний стаж стаж 37 років, працює в коледжі з 2018 року

 

Трачук Людмила Федорівна

Посада: викладач циклової комісії інформаційної діяльності

Освіта: повна вища, з відзнакою закінчила Рівненський державний інститут культури у 1999 році; захистила дисертацію «Комп’ютеризація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991—2009): основні напрями розвитку бібліографування і бібліографічного обслуговування»

Спеціальність: бібліотекознавство і бібліографія

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, кандидат історичних наук, доцент, автор понад  20 наукових праць

Наукові інтереси: клієнтоорієнтований сервіс в інформаційних установах, автоматизація інформаційних процесів, психологічні основи інформаційного пошуку

Дисципліни, які викладає: аналітико-синтетична обробка інформації, документне фондознавство, інформаційне обслуговування в бібліотеках та архівах, маркетинг інформаційних продуктів та послуг, менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузі, сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційних установах та архівах

Стаж роботи: науково-педагогічнй стаж 14 років, працює в коледжі з 2019 року.

 

Лесюк-Іванчук Ярослава-Ярославівна

Посада: завідувач відділенням, Навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки, викладач циклової комісії інформаційної діяльності

Освіта: повна вища, закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за напрямом підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», отримала кваліфікацію документознавець-менеджер інформаційних систем, 2004 рік

Закінчила Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність «Менеджмент організацій», присвоєно кваліфікацію менеджер-економіст, 2009 рік

Спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає: діловодство, інформаційне забезпечення управління, комп’ютерні технології в діловодстві

Стаж роботи: працює в коледжі з 2004 року, на посаді завідувача відділення з 2009 року

 

Борко Віктор Ярославович

Посада: викладач циклової комісії інформаційної діяльності

Освіта: закінчив Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу у 2003 році

Спеціальність: системи управління і автоматики

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає: комп’ютерна графіка, організаційна техніка, інформаційно-пошукові системи, системи управління базами даних

Стаж роботи: працює в коледжі з 2003 року

 

Семенюк Тетяна Петрівна

Посада: завідувачка бібліотекою, викладач циклової комісії інформаційної діяльності

Освіта: повна вища, закінчила Рівненський державний інститут культури у 1996 році

Спеціальність: бібліотекознавство і бібліографія

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 1-ї категорії

Дисципліни, які викладає: архівознавство, основи бібліотекознавства, основи бібліографознавства

Стаж роботи: працює в коледжі з 2003 року


JoomShaper