Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін та електромеханіки

 

У цикловій комісії загальнотехнічних дисциплін уся науково-методична робота проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності  викладачів, стимулювання їх цілеспрямованого безперервного підвищення рівня  професійної компетентності, росту майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати  навчання і виховання.

  

Стиль викладання, праця викладача дуже впливає на мотивацію студентів. З метою заохочення до навчання в комісії пропагується впровадження інформаційних технологій навчання: робота в мікрогрупах (МГ), імітаційне навчання (ІН), мозковий штурм, кола Венна, взаємоперевірка самостійних робіт студентів (СРС), комп’ютерні технології (ІТ), індивідуальне самонавчання (ІСН).

У процесі викладання дисциплін загальнотехнічного циклу забезпечення якості знань – предмет постійної уваги циклової комісії, на засіданнях якої постійно розглядають питання, пов’язані з цією проблемою. Це аналіз результатів атестацій (тематичної, блочної, модульної тощо), контроль якості викладання дисциплін, аналіз дотримання графіків відвідування занять викладачами комісії, актуальність добору тематики та перспектив застосування методичних розробок, підвищення кваліфікації викладачів, робота з електронними носіями інформації, інтернет-ресурсами, використання модульних технологій навчання тощо.

Запровадилася добра традиція проведення тематичних тижнів, декад, під час проведення яких висвітлюється роль циклової комісії у вирішенні освітянських проблем усього навчального закладу. Особлива увага надається профорієнтаційній роботі, підвищенню якості знань і умінь, практичній підготовці майбутніх фахівців,  налагодженню та зміцненню контактів між викладачами та студентами, зовнішній інтеграційній політиці, зв’язкам з іншими закладами вищої освіти.

АУДИТОРНА БАЗА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЯ:


 • кабінет електрooбладнання автомобілів;
 • лабораторія електрooбладнання автомобілів;
 • лабораторія електротехніки та електроніки;
 • кабінет електротехніки та електроніки;
 • лабораторія автомобільних експлуатаційних матеріалів;
 • кабінет креслення;
 • лабораторія технічної механіки;
 • кабінет електронних та мікропроцесорних систем АЗ;
 • кабінет технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства;
 • кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

ПОРЯД З ДОСВІДЧЕНИМИ ВИКЛАДАЧАМИ ДО СКЛАДІ КОМІСІЇ ВХОДЯТЬ МОЛОДІ, ЕНЕРГІЙНІ СПЕЦІАЛІСТИ:

 

Кашуба Микола Васильович  

Посада: гoлoва циклoвoї комісії загальнотехнічних дисциплін та електромеханіки, викладач. 

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2006 р. 

Спеціальність: «Автомобілі і автомобільне господарство». 

Кваліфікаційна категорія: викладач – методист, спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук. 

Дисципліни, які викладає: «Електрooбладнання автoмoбілів», «Електрoустаткування автoмoбілів і трактoрів». 

У коледжі працює з 2006 р. 

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Скрипник Василь Степанович 

Посада: заступник директора з навчальної роботи.

Освіта: повна вища, Львівський політехнічний інститут, 1986 р.

Спеціальність: «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій».

Наукова ступінь: доктор технічних наук.

Вчене звання: доцент, академік Підйомно-транспортної академії наук України.

Кваліфікаційна категорія: викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Автор понад 110 наукових праць, монографій, навчальних посібників, патентів.

Наукові інтереси: екологічні проблеми сучасного суспільства.

Нагороджений:

 • Нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
 • Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ківшан Наталія Василівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2001 р.

Спеціальність: «Електротехнічні системи електроспоживання».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехніка та електроніка», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Вступ у спеціальність».

У коледжі працює з 2010 року. 

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  

Буній Олег Михайлович 

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Львівський лісотехнічний інститут, 1981 р. 

Спеціальність: «Лісотехнічна справа».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності».

У коледжі працює з 2000 р.

 

Бойко Володимир Андрійович 

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Одеський політехнічний інститут, 1986 р., Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2003 р.

Спеціальність: «Автомобілі і автомобільне господарство», «Біологія».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Технічна механіка», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Автомобільні експлуатаційні матеріали».

У коледжі працює з 2004 р.

 

Паньків Орест Юрійович 

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу, 1982 р.

Спеціальність: «Металорізальні верстати та інструменти».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство».

У коледжі працює з 2000 р.

 

Клюфінський Руслан Ярославович

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010 р.

Спеціальність: «Автомобілі та автомобільне господарство».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Креслення», «Спеціалізований рухомий склад», «Інженерна графіка».

У коледжі працює з 2011 р.

 

 Ферштей Іван Любомирович

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Спеціальність: «Радіофізика і електроніка».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Схемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Основи електроніки і мікроелектроніки».

У коледжі працює з 2015 р.

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кіжіштейн Михайло Михайлович

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,2014 р.

Спеціальність: «Електротехнічні системи електроспоживання».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, які викладає: «Електротехніка в будівництві», «Електроматеріалознавство», «Електричні машини та основи електроприводу».

У коледжі працює з 2014 р.

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Турчиняк Петро Мирославович

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, Національний університет «Львівська політехніка».

Спеціальність: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Дисципліни, які викладає: «Технічне oбслугoвування та ремoнт електрoустаткування автoмoбілів і трактoрів», «Будoва та експлуатація електрoмoбілів», «Комп’ютерна діагнoстика технічнoгo стану автoмoбілів і трактoрів».

У коледжі працює з 2019 р.

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

JoomShaper