Силабуси навчальних дисциплін

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»,

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»,

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 


   Іноземна мова.


   Історія України.


   Історія української культури.


   Психологія.


   Філософія.


   Українська мова за професійним спрямуванням.


   Охорона праці та безпека життєдіяльності.


   Вища математика.


   Дискретна математика.


   Основи екології.


   Алгоритмізація та програмування.


   Економіка та основи ІТ бізнесу.


   Загальна фізика.


   Охорона праці в галузі.


   Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів.


   Теорія ймовірностей та математична статистика.


   Фізика.


   Web-технології та web-дизайн.


   Теорія електричних кіл і сигналів.


   Теорія алгоритмів.


   Комп`ютерна електроніка.


   Комп`ютерна графіка.


   Програмне забезпечення інформаційних систем.


   Адміністрування програмних систем і комплексів.


   Комп`ютерна логіка.


   Організація баз даних.


   Системне програмування та операційні системи.


   Технології захисту інформації.


   Комп`ютерні мережі.


   Комп`ютерна схемотехніка.


   Системне програмне забезпечення.


   Спеціалізовані комп`ютерні системи і мережі.


   Об`єктно-орієнтоване програмування.


   Виробнича практика.


   Переддипломна практика.


   Кваліфікаційна робота.


 

JoomShaper